2. kongres KOKOZ-a i 4. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

13. siječnja 2020.

Poštovani članovi Komore,

2. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) i 4. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Hrvatske liječničke komore i Pravnog fakulteta u Splitu, održat će se od 13. – 15. ožujka 2020. godine u Rovinju (Hotel Eden 4*).

Hrvatska komora medicinskih biokemičara jedan je od suorganizatora navedenih događanja te će, tijekom održavanja istih, dva predavanja održati i predstavnice Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Detaljan program 2. kongresa KOKOZ-a i 4. hrvatskog kongresa medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem objavit ćemo naknadno.


Katalog laboratorijskih pretraga

9. siječnja 2020.

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo Vas da se na poveznici koja se nalazi ispod teksta, nalazi Katalog laboratorijskih pretraga, namijenjen ne samo nama samima, već svim korisnicima usluga medicinsko-biokemijskih laboratorija u Republici Hrvatskoj. Cilj nam je bio stvoriti sustav koji će jednostavnim pretraživanjem olakšati potragu za ustanovom / laboratorijem u kojima se određena pretraga može napraviti. U stvaranju prvih inačica Kataloga pretraga sudjelovali su svi članovi Povjerenstva za stručna pitanja u sazivima u kojima su njime predsjedavale prof. dr. sc. Dubravka Čvorišćec i doc. dr. sc. Lorena Honović. Prof.dr.sc. Dunja Rogić je uz pomoć svih članova sadašnjeg Povjerenstva za stručna pitanja, te uz osobitu pomoć kolegica Ane Turčić i Ines Šahinović, završila ovu verziju. U prikupljanju potrebnih podataka sudjelovali su, odgovorom u strogo determiniranom formatu, svi voditelji laboratorija u Republici Hrvatskoj. Pomoć u provjeri točnosti prijenosa podataka pružili su svi trenutni specijalizanti na KBC Zagreb. Stoga, zahvaljujemo se jednako svima navedenima.


Dani otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

19. studenog 2019.

Poštovani članovi Komore,

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu otvorit će svoja vrata svima zainteresiranima u subotu 23. studenoga 2019. od 10,00 do 14,00 sati. Na Danima otvorenih vrata održat će se niz predavanja djelatnika Fakulteta te studenata nakon kojih će uslijediti brojne radionice na kojima će se posjetitelji moći pobliže upoznati s farmaceutskom i medicinsko-biokemijskom strukom, kao i sa znanstveno-istraživačkim radom Fakulteta.

Detaljan program Dana otvorenih vrata možete preuzeti OVDJE i na mrežnim stranicama Fakulteta www.pharma.unizg.hr


Cijepljenje i imunosni sustav

19. studenog 2019.

Poštovani članovi Komore,

pročitajte članak pod naslovom „Cijepljenje i imunosni sustav“. Članak je objavljen na portalu Recipe, službenom glasilu Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA).

Članovi Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA) su u pisanje članka utrošili više od mjesec dana tijekom čega su proučili preko 60 literaturnih navoda (stručne knjige, sveučilišni udžbenici te studije i znanstveni članci objavljeni u relevantnim časopisima), a sve to kako bi u članku mogli dati cjeloviti pregled svih bitnih informacija vezanih uz cijepljenje i tako osvijestili važnost cijepljenja. Na samom kraju članka, nalaze se kratki i konkretni odgovori na sve najčešće spominjane argumente onih koji ne vjeruju u korisnost cijepljenja.


DODJELA NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO

Prof.dr.sc. Ana-Stavljenić Rukavina, spec.med.biokemije

24. lipnja 2019.

Na Skupštini Hrvatske komore medicinskih biokemičara održanoj 14. lipnja 2019. Nagradom za životno djelo odlikovana je prof. dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina. Nagrada je izraz zahvalnosti za dugogodišnji svestran, požrtvovan i nesebičan rad u Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara te izuzetan i trajan doprinos razvoju i unapređenju medicinsko-biokemijske djelatnosti i promicanju ugleda i statusa struke u zemlji i svijetu.
Prof. dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina je rođena u Dugoj Resi. Godine 1963. završila je studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom, a 1968. studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat medicinskih znanosti stekla je 1976. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički ispit je položila 1979. godine. Poslijediplomski studij i stručno usavršavanje ostvarila je na Royal Postgraduate Medical School u Londonu, NATO Advanced Study Institute, Simon Stevin Institute u Bruggeu (1971., 1976., 1986.), na Američkom nacionalnom institutu za zdravlje (NIH) u Bethesdi (1989.), te Sveučilištu Berkley (2008.). Od 1985. je redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu, od 1990. redoviti profesor u trajnom zvanju, a od 2014. profesor emeritus. Tijekom svog radnog vijeka bavi se znanstvenim radom i nastavom te organizacijom laboratorijske medicine u Hrvatskoj i Europi. Na Zavodu za dijabetes, endokrinologiju i metaboličke bolesti Sveučilišne klinike “Vuk Vrhovac” radila je 15 godina te 23 godine u Kliničkom bolničkom centru „Zagreb“ obnašajući funkciju predstojnice Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku te predstojnice Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 2000. do 2001. godine obnašala je dužnost ministra zdravstva. Autor je više od 350 znanstvenih i stručnih radova s preko 1200 citiranja, nastalih provedbom 30 znanstvenih projekata iz područja: epidemiologije i patobiokemije dijabetesa i poremećaja metabolizma lipida, istraživanja molekularne osnove ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti, molekularne biokemije nasljednih i metaboličkih bolesti, organizacije zdravstvene zaštite i reforme zdravstvenog sustava i istraživanja modela organizacije sustava kvalitete. Autor je 9 knjiga i 57 poglavlja u knjigama drugih autora te urednik više od 30 priručnika. Bila je urednica časopisa Biochemia Medica, član uredništava European Journal for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine te Clinical Chemistry Newsletter. Recenzent je stručnih i znanstvenih časopisa i udžbenika te evaluator znanstvenih programa Europske komisije (FP6, FP7, Obzor 2020). Kao organizator, član znanstvenih i organizacijskih odbora te predavač sudjelovala je na brojnim konferencijama, nacionalnim i međunarodnim kongresima i simpozijima. Mentor je 15 magistarskih radova i 20 doktorskih disertacija. Obnašala je funkciju predsjednice Hrvatske komore medicinskih biokemičara u tri mandat te je bila predsjednica Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju. Član je znanstvenih i stručnih društava u Hrvatskoj i svijetu: Svjetske akademije znanosti i umjetnosti, Medicinske akademije Hrvatske, Hrvatskog liječničkog zbora te upravnog odbora Forum of European Societies of Clinical Chemistry. Predsjednica je Hrvatskog društva za humanu genetiku i odbora African, Near East and Mediterranean Committee for Clinical Chemistry te dopredsjednica Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi. Između ostalog je profesor emeritus Medicinskog i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gostujući profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Trstu te prorektor Libertas međunarodnog sveučilišta. Odlikovana je Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos razvoju znanosti RH, Odličjem začasnog člana Hrvatskog liječničkog zbora, Odličjem začasnog člana Hrvatskog društva medicinskih biokemičara te nagradom Jan Petershoff za razvoj laboratorijske medicine u srednjeuropskim zemljama. Sudjeluje u radu više humanitarnih udruga i projekata koji se bave zdravljem žena, javnozdravstvenim problemima i ekologijom. Aktivna je u Gradskoj skupštini Grada Zagreba gdje obnaša funkcije: potpredsjednice Gradske skupštine, predsjednice Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, članica Odbora za Statut, Poslovnik i propise te članice Odbora za socijalnu skrb.


FARMEBS 2019

06. svibnja 2019.

Poštovani članovi Komore,

Ovim Vas putem obavještavamo da će se 8. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2019) održati 01. lipnja 2019.g. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Plan provođenja stručnih nadzora za 2019.

18. travnja 2019.

Na 6. sjednici Izvršnog odbora HKMB održanoj 8. travnja 2019. godine usvojen je Plan provođenja stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2019. godinu.


1. kongres KOKOZ-a i 3. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

13. ožujka 2019.

Poštovani članovi komore,

Pozivamo vas na 1. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) te 3. hrvatski kongres medicinskog prava u organizaciji Hrvatske liječničke komore i Pravnog fakulteta u Splitu, koji će se održati od 22.03. – 24.03. 2019. godine u Rapcu (Hotel TUI Family Life Bellevue Resort 4*).

Obzirom da je Hrvatska komora medicinskih biokemičara jedan od suorganizatora navedenih događanja te da će dva predavanja održati i predstavnice Hrvatske komore medicinskih biokemičara to je Povjerenstvo za trajno usavršavanje Komore, sukladno članku 27. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, vrednovalo sudjelovanje na 1. kongresu KOKOZ-a i 3. hrvatskom kongresu medicinskog prava i to s 2 (dva) boda za pasivne sudionike (slušače) i s 5 (pet) bodova za aktivne sudionike (predavače).

Kongres će biti posvećen temama vezanim uz izazove u provedbi novih zakona iz područja zdravstvene zaštite, pravima i obvezama pacijenata u zdravstvenom sustavu, priznavanje inozemnih kvalifikacija, primjena GDPR uredbe u praksi, Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama...

Detaljne podatke vezano za 1. kongres KOKOZ-a i 3. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem možete naći na mrežnim stranicama tehničkog organizatora – AORTA d.o.o. (http://www.aorta.hr/).


Dani otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

20. studenoga 2018.

Poštovani članovi Komore,
Ovim Vas putem obavještavamo o održavanju Dana otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu otvorit će svoja vrata svima zainteresiranima u subotu 24. studenog 2018. od 9,00 do 15,30 sati. Na Danima otvorenih vrata u prijepodnevnim satima održat će se niz predavanja stručnjaka iz različitih područja na temu cijepljenja. U poslijepodnevnim satima uslijedit će brojne radionice na kojima će se posjetitelji moći pobliže upoznati s farmaceutskom i medicinsko-biokemijskom strukom, kao i sa znanstveno-istraživačkim radom Fakulteta.

Detaljan program Dana otvorenih vrata možete preuzeti OVDJE i na mrežnim stranicama Fakulteta www.pharma.unizg.hr


Priopćenje za javnost

1. lipnja 2018.

Poštovani članovi Komore,

Pročitajte priopćenje za javnost Hrvatske komore medicinskih biokemičara vezano uz tematiku studija medicinsko laboratorijske dijagnostike.


Ljetna škola Europskog društva za farmakogenomiku i personaliziranu terapiju

28. svibnja 2018.

Poštovani članovi Komore,

Ovim Vas putem obaviještavamo o Ljetnoj školi Europskog društva za farmakogenomiku i personaliziranu terapiju koja se održava od 24.-27. rujna u Ženevi, Švicarska.

>Detaljnije informacije o Ljetnoj školi


FARMEBS 2018

16. travnja 2018.

Poštovani članovi Komore,

Ovim Vas putem obaviještavamo o Sedmom simpoziju studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2018) koji će se održati 2. lipnja 2018. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, A. Kovačića 1.

>Detaljnije informacije o simpoziju