Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu