Pozivi


Prisustvovanje sjednicama Izvršnog odbora

Hrvatska komora medicinskih biokemičara (dalje u tekstu: HKMB) osigurava neposredan uvid u rad Izvršnog odbora. Sjednici Izvršnog odbora mogu prisustvovati najviše 3 (tri) zainteresirane osobe pri čemu se vodi računa o redoslijedu prijavljivanja. HKMB nije dužna osigurati neposredan uvid u rad Izvršnog odbora kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Svoju nazočnost zainteresirane osobe moraju prijaviti najkasnije 3 radna dana prije održavanja sjednice.

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama može se podnijeti:
- elektroničkom poštom na adresu: biokemija@hkmb.hr
- poštom na adresu: Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Eugena Kumičića 5, 10000 Zagreb

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama Izvršnog odbora (.doc)

Poziv za 9. e-sjednicu Izvršnog odbora 08. srpnja 2019


Poziv za 8. e-sjednicu Izvršnog odbora 07. lipnja 2019


Poziv za 7. e-sjednicu Izvršnog odbora 31. svibnja 2019


Poziv za 6. sjednicu Izvršnog odbora 08. travnja 2019


Poziv za 5. sjednicu Izvršnog odbora 13. prosinca 2018


Poziv za 4. sjednicu Izvršnog odbora 18. listopada 2018


Poziv za 3. e-sjednicu Izvršnog odbora 08. lipnja 2018


Poziv za 2. e-sjednicu Izvršnog odbora 05. ožujka 2018


Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu Izvršnog odbora 12. prosinca 2017


Poziv za 8. e-sjednicu Izvršnog odbora 27. studenog 2017


Poziv za 7. e-sjednicu Izvršnog odbora 02. studenog 2017


Poziv za 6. sjednicu Izvršnog odbora 29. rujna 2017


Poziv za 5. e-sjednicu Izvršnog odbora 05. svibnja 2017


Poziv za 4. sjednicu Izvršnog odbora 05. travnja 2017


Poziv za 3. e-sjednicu Izvršnog odbora 27. prisinca 2016