Pozivi


Prisustvovanje sjednicama Skupštine

Hrvatska komora medicinskih biokemičara (dalje u tekstu: HKMB) osigurava neposredan uvid u rad Skupštine. Predsjednik HKMB može ograničiti broj zainteresiranih osoba koje prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici, pri čemu se vodi računa o redoslijedu prijavljivanja. HKMB nije dužna osigurati neposredan uvid u rad Skupštine kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Svoju nazočnost zainteresirane osobe moraju prijaviti najkasnije 5 radnih dana prije održavanja sjednice.

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama može se podnijeti:
- elektroničkom poštom na adresu: biokemija@hkmb.hr
- poštom na adresu: Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Eugena Kumičića 5, 10000 Zagreb

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama Skupštine (.doc)

Poziv za 6. sjednicu Skupštine 14. lipnja 2019


Poziv za 5. sjednicu Skupštine 15. lipnja 2018


Poziv za 4. sjednicu Skupštine 30. studenog 2017


Poziv za 3. sjednicu Skupštine 02. lipnja 2017


Poziv za 2. e-sjednicu Skupštine 19. prosinca 2016


Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu Skupštine 13. svibnja 2016