Propisi iz područja zdravstva


Akti HZZO-a (www.hzzo-net.hr)

Podzakonski akti

 • Mreža javne zdravstvene službe (“Narodne novine” broj: 101/12.)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije (“Narodne novine” broj: 73/08.)
 • Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” broj: 83/15.)
 • Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (“Narodne novine” broj: 02/11., 14/13. i 126/14.)
 • Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (“Narodne novine” broj: 124/13.)
 • Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (“Narodne novine” broj: 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15. i 122/15.)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine” broj: 143/13.)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj: 141/12.)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (“Narodne novine” broj: 61/11., 128/12., 124/15 i 8/16.)
 • Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije (“Narodne novine” broj: 95/10. i 86/14.)
 • Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (“Narodne novine” broj: 12/12. i 99/13.)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (“Narodne novine” broj: 80/07.)
 • Pravilnik o uvjetima za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama (“Narodne novine” broj: 106/07.)
 • Pravilnik o uvjetima za ustroj odjela u općim i specijalnim bolnicama (“Narodne novine” broj: 106/07.)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova (“Narodne novine” broj: 119/03., 11/04)
 • Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (“Narodne novine” broj: 4/14.)
 • Pravilnik o praćenju štetnih događaja vezano uz medicinske proizvode (“Narodne novine” broj: 125/13.)
 • Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka (“Narodne novine” broj: 10/08.)
 • Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (“Narodne novine” broj: 87/09., 88/11., 61/12., 144/13. i 50/15.)
 • Popis stručnih naziva i njihovih kratica (“Narodne novine” broj: 87/09., 88/11., 61/12., 144/13. i 50/15.)