Propisi Komore


Statut Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o radu

Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije

Pravilnik o nagradi za životno djelo

Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o vođenju registra članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad – pročišćeni tekst

Pravilnik o arbitraži Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama
Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama” br. 63/19.

Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika
Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama” br. 34/05.

Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji
Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama” br. 118/09

Pravilnik o vrstama pretraga koje obavljaju medicinsko-biokemijski laboratoriji
Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama” br. 197/03.

Pravilnik o stručnom nadzoru
Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama” br. 8/04.

Pravila o ponašanju i odgovornosti u struci članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija

Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Poslovnik o radu Izvršnog odbora Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Poslovnik o radu Područnih vijeća Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Poslovnik o radu Povjerenstva Hrvatske komore medicinskih biokemičara