Zakoni


Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
Zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 121/03. i 117/08.

Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 87/09.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 100/18.

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 85/06., 150/08. i 71/10.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 80/13., i 137/13.

Zakon o zaštiti osobnih podataka
Zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 130/11., 106/12. – pročišćeni tekst

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
Zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 105/97., 64/00., 65/09. i 125/11.

Zakon o zaštiti prava pacijenata
Zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 169/04. i 37/08.

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
Zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 107/07 i 118/12.

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Zakon objavljen u "Narodnim novinama" br. 124/11.